Johannesevangeliet 5:23

Detta för att alla [hela skapelsen] ska ära (hedra, visa vördnad för) Sonen, på samma sätt som de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern som har sänt honom.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἵνα   πάντες   τιμῶσιν   τὸν   υἱὸν   καθὼς   τιμῶσιν   τὸν   πατέρα.   ὁ   μὴ   τιμῶν   τὸν   υἱὸν   οὐ   τιμᾷ   τὸν   πατέρα   τὸν   πέμψαντα   αὐτόν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G3956 πάντες alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-NPM
G5091 τιμῶσιν hedra may honor V-PAS-3P
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G5207 υἱὸν son, ättling Son, N-ASM
G2531 καθὼς som, så som even as CONJ
G5091 τιμῶσιν hedra they honor V-PAI-3P
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3962 πατέρα. fader Father. N-ASM
G3588 denna, denne He who T-NSM
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G5091 τιμῶν hedra is honoring V-PAP-NSM
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G5207 υἱὸν son, ättling Son, N-ASM
G3756 οὐ inte not PRT-N
G5091 τιμᾷ hedra is honoring V-PAI-3S
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3962 πατέρα fader Father, N-ASM
G3588 τὸν denna, denne the [One] T-ASM
G3992 πέμψαντα skicka having sent V-AAP-ASM
G0846 αὐτόν.¶ honom, dem, henne, den, det Him. P-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.