Johannesevangeliet 5:21

På samma sätt som Fadern uppväcker de döda och ger liv, så ger Sonen liv till vem han vill.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὥσπερ   γὰρ   ὁ   πατὴρ   ἐγείρει   τοὺς   νεκροὺς   καὶ   ζῳοποιεῖ,   οὕτως   καὶ   ὁ   υἱὸς   οὓς   θέλει   ζῳοποιεῖ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5618 ὥσπερ på samma sätt som Even as CONJ
G1063 γὰρ för for CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G3962 πατὴρ fader Father N-NSM
G1453 ἐγείρει vakna, stå upp, väcka upp, uppväcka raises up V-PAI-3S
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G3498 νεκροὺς död dead A-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2227 ζῳοποιεῖ, göra levande, ge liv gives life, V-PAI-3S
G3779 οὕτως så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt thus ADV
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G5207 υἱὸς son, ättling Son N-NSM
G3739 οὓς vem to whom R-APM
G2309 θέλει vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja He wishes, V-PAI-3S
G2227 ζῳοποιεῖ. göra levande, ge liv gives life. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.