Johannesevangeliet 5:17

Men Jesus svarade dem: "Min Fader verkar (arbetar) ännu i denna stund, därför verkar (arbetar) också jag."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὁ   δὲ   Ἰησοῦς   ἀπεκρίνατο   αὐτοῖς·   ὁ   πατήρ   μου   ἕως   ἄρτι   ἐργάζεται,   κἀγὼ   ἐργάζομαι.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även But CONJ
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G0611 ἀπεκρίνατο svara answered V-ADI-3S
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det them, P-DPM
G3588 denna, denne The T-NSM
G3962 πατήρ fader Father N-NSM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me P-1GS
G2193 ἕως till, förrän, until PREP
G0737 ἄρτι nu, hädanefter, ännu now ADV
G2038 ἐργάζεται, arbeta, göra, tjänstgöra, göra affärer is working, V-PNI-3S
G2532 + G1473 κἀγὼ and I CONJ +P-1NS
G2038 ἐργάζομαι. arbeta, göra, tjänstgöra, göra affärer am working. V-PNI-1S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.