Johannesevangeliet 5:15

Mannen gick då bort och rapporterade för judarna att det var Jesus som hade helat honom.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀπῆλθεν   ὁ   ἄνθρωπος   καὶ   ἀνήγγειλεν   τοῖς   Ἰουδαίοις   ὅτι   Ἰησοῦς   ἐστιν   ὁ   ποιήσας   αὐτὸν   ὑγιῆ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0565 ἀπῆλθεν gå, gå sin väg, gå iväg, Went away V-2AAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G0444 ἄνθρωπος människa man N-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0312 ἀνήγγειλεν sa, säga, berätta, tala, deklarera, rapportera told V-AAI-3S
G3588 τοῖς denna, denne to the T-DPM
G2453 Ἰουδαίοις Jude Jews A-DPM-PG
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G1510 ἐστιν är it is V-PAI-3S
G3588 denna, denne the [One] T-NSM
G4160 ποιήσας göra having made V-AAP-NSM
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G5199 ὑγιῆ. frisk, hel ,sund well. A-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.