Johannesevangeliet 5:14

Senare, när Jesus fann honom i templet [tempelområdet] sade han till honom: "Se, du är helad (hel, frisk). Sluta synda så att inte något värre händer dig."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

μετὰ   ταῦτα   εὑρίσκει   αὐτὸν   ὁ   Ἰησοῦς   ἐν   τῷ   ἱερῷ   καὶ   εἶπεν   αὐτῷ·   ἴδε   ὑγιὴς   γέγονας·   μηκέτι   ἁμάρτανε   ἵνα   μὴ   χεῖρόν   σοί   τι   γένηται.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot After PREP
G3778 ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these things D-APN
G2147 εὑρίσκει finna, befinnas vara finds V-PAI-3S
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G3588 -, denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ -, denna, denne the T-DSN
G2411 ἱερῷ tempel temple N-DSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2036 εἶπεν säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det to him, P-DSM
G2396 ἴδε Skåda, titta, se Behold, INJ
G5199 ὑγιὴς frisk, hel ,sund well A-NSM
G1096 γέγονας· vara, ske, bli, bli gjort, komma you have become; V-2RAI-2S
G3371 μηκέτι inte längre, aldrig mer, inte no more ADV-N
G0264 ἁμάρτανε synda do sin, V-PAM-2S
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G5501 χεῖρόν värre worse A-NSN-C
G4771 σοί du, ni, er to you P-2DS
G5100 τι något, någon, några something X-NSN
G1096 γένηται. vara, ske, bli, bli gjort, komma may happen. V-2ADS-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.