Johannesevangeliet 5:12

Då frågade de honom: "Vem är den mannen som sade till dig, ta upp din bädd och gå?"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἠρώτησαν   οὖν   αὐτόν·   τίς   ἐστιν   ὁ   ἄνθρωπος   ὁ   εἰπών   σοι·   ἆρον   τὸν   κράββατον   σου   καὶ   περιπάτει;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2065 ἠρώτησαν fråga, be, önska They asked V-AAI-3P
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G0846 αὐτόν· honom, dem, henne, den, det him, P-ASM
G5101 τίς vad, vilken, vem Who I-NSM
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G0444 ἄνθρωπος människa man N-NSM
G3588 denna, denne T-NSM
G2036 εἰπών säga, tala, bud having said V-2AAP-NSM
G4771 σοι· du, ni, er to you, P-2DS
G0142 ἆρον ta upp, lyfta upp, lägga bort, skaffa undan do take up V-AAM-2S
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2895 κράββατον bädd, bår mat N-ASM
G4771 σου du, ni, er of you P-2GS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4043 περιπάτει; do walk?’ V-PAM-2S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.