Johannesevangeliet 4:51

Då han var på väg ner, mötte hans slavar (livegna tjänare) honom och sade: "Din son lever!"

[För att gå från Kana till Kapernaum gick man österut över bergen och sedan ner till Galileiska sjön. Den närmare fyra mil långa resan kunde inte göras på en dag, så det är på vägen nedför bergen på andra dagen som han möter sina tjänare.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἤδη   δὲ   αὐτοῦ   καταβαίνοντος   οἱ   δοῦλοι   αὐτοῦ   ὑπήντησαν   αὐτῷ   καὶ   ἀπήγγειλαν   λέγοντες   ὅτι   ὁ   παῖς   αὐτοῦ   ζῇ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2235 ἤδη nu, redan, än, även nu Already ADV
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det when he P-GSM
G2597 καταβαίνοντος komma ner, sänka sig, gå ner, stiga ner is going down, V-PAP-GSM
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G1401 δοῦλοι tjänare servants N-NPM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G5221 ὑπήντησαν möta, konfrontera met V-AAI-3P
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det with him, P-DSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0518 ἀπήγγειλαν underrätta, meddela, berätta reported V-AAI-3P
G3004 λέγοντες sa, säga, tala, kalla saying V-PAP-NPM
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G3816 παῖς tjänare, pojke, flicka boy N-NSM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G2198 ζῇ. leva, levande lives. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.