Johannesevangeliet 4:7

Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. [Antagligen valde hon den ovanliga tiden då solen brände som värst för att slippa möta någon där. Helt oväntat och mot alla kulturella traditioner inleder Jesus ett samtal.] Jesus sade till henne: "Kan du ge mig lite vatten?"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἔρχεται   γυνὴ   ἐκ   τῆς   Σαμαρείας   ἀντλῆσαι   ὕδωρ.   λέγει   αὐτῇ   ὁ   Ἰησοῦς·   δός   μοι   πεῖν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2064 Ἔρχεται komma, gå Comes V-PNI-3S
G1135 γυνὴ kvinna, hustru a woman N-NSF
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out of PREP
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G4540 Σαμαρείας Samarien Samaria N-GSF-L
G0501 ἀντλῆσαι ös upp, hämta to draw V-AAN
G5204 ὕδωρ. vatten water. N-ASN
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla Says V-PAI-3S
G0846 αὐτῇ honom, dem, henne, den, det to her P-DSF
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus, N-NSM-P
G1325 δός ge, få do give V-2AAM-2S
G1473 μοι jag, mig, min, mitt Me P-1DS
G4095 πεῖν. dricka to drink. V-2AAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.