Johannesevangeliet 4:6

Där fanns Jakobs brunn [drygt en kilometer utanför staden]. Trött efter fotvandringen satte sig Jesus ner vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen (mitt på dagen). [Judisk tid räknades från soluppgången klockan sex på morgonen.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἦν   δὲ   ἐκεῖ   πηγὴ   τοῦ   Ἰακώβ.¶   Ὁ   οὖν   Ἰησοῦς   κεκοπιακὼς   ἐκ   τῆς   ὁδοιπορίας   ἐκαθέζετο   οὕτως   ἐπὶ   τῇ   πηγῇ·   ὥρα   ἦν   ὡς   ἕκτη.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1510 ἦν är Was V-IAI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G1563 ἐκεῖ där, dit there ADV
G4077 πηγὴ källa [the] well N-NSF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2384 Ἰακώβ.¶ Jakob of Jacob. N-GSM-P
G3588 denna, denne T-NSM
G3767 οὖν därför, då, följaktligen Therefore CONJ
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus, N-NSM-P
G2872 κεκοπιακὼς arbeta, bli trött already wearying V-RAP-NSM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på from PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G3597 ὁδοιπορίας vandring journey, N-GSF
G2516 ἐκαθέζετο sitta was sitting V-INI-3S
G3779 οὕτως så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt thus ADV
G1909 ἐπὶ på, i, till at PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G4077 πηγῇ· källa well. N-DSF
G5610 ὥρα timme, ögonblick [The] hour N-NSF
G1510 ἦν är was V-IAI-3S
G5613 ὡς som about CONJ
G1623 ἕκτη.¶ sjätte [the] sixth. A-NSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.