Johannesevangeliet 4:53

Då förstod fadern att det hade skett vid just den tid (samma timma) som Jesus sagt till honom, "din son lever". Han kom till tro (lutade sig mot, förlitade sig på Jesus) liksom hela hans hushåll (hus, familj, de som bodde hos honom). [Alla hade sett hur sjuk pojken varit och förstod att Jesus måste vara Messias. Detta är första exemplet i Bibeln då en hel familj tar emot Jesus; nästa är fångvaktaren i Filippi, se Apg 18:8.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἔγνω   οὖν   ὁ   πατὴρ   ὅτι   ἐν   ἐκείνῃ   τῇ   ὥρᾳ   ἐν   ᾗ   εἶπεν   αὐτῷ   ὁ   Ἰησοῦς   ὅτι·   ὁ   υἱός   σου   ζῇ.   καὶ   ἐπίστευσεν   αὐτὸς   καὶ   ἡ   οἰκία   αὐτοῦ   ὅλη.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1097 Ἔγνω känna, förstå Knew V-2AAI-3S
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G3962 πατὴρ fader father N-NSM
G3754 ὅτι att, eftersom that [it was] CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G1565 ἐκείνῃ den that [very] D-DSF
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G5610 ὥρᾳ timme, ögonblick hour N-DSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig at PREP
G3739 vem which R-DSF
G2036 εἶπεν säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to him P-DSM
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus, N-NSM-P
G3754 ὅτι· att, eftersom that CONJ
G3588 denna, denne The T-NSM
G5207 υἱός son, ättling son N-NSM
G4771 σου du, ni, er of You P-2GS
G2198 ζῇ. leva, levande lives. V-PAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G4100 ἐπίστευσεν att tro he believed V-AAI-3S
G0846 αὐτὸς honom, dem, henne, den, det himself, P-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the T-NSF
G3614 οἰκία hus, hem, hushåll, från huset household N-NSF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G3650 ὅλη.¶ alla, hela, varje stund, allihop, genom hela all. A-NSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.