Johannesevangeliet 4:52

Då frågade han dem vilken timme han hade börjat bli bättre. De sade: "I går eftermiddag vid sjunde timmen (klockan ett på eftermiddagen) lämnade febern honom." [Judisk tid räknades från soluppgången klockan sex på morgonen.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐπύθετο   οὖν   τὴν   ὥραν   παρ᾽   αὐτῶν   ἐν   ᾗ   κομψότερον   ἔσχεν.   καὶ   εἶπαν   εἶπαν   αὐτῷ   ὅτι   ἐχθὲς   ὥραν   ἑβδόμην   ἀφῆκεν   αὐτὸν   ὁ   πυρετός.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4441 ἐπύθετο fråga He inquired V-2ADI-3S
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G5610 ὥραν timme, ögonblick hour N-ASF
G3844 παρ᾽ av, för, från, på from PREP
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det them P-GPM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3739 vem which R-DSF
G2866 κομψότερον bli bättre better A-ASN-C
G2192 ἔσχεν. ha, vara, behöva he got. V-2AAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2036 εἶπαν säga, tala, bud They said V-2AAI-3P
G2036 εἶπαν säga, tala, bud They said V-2AAI-3P
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to him P-DSM
G3754 ὅτι att, eftersom that, CONJ
G20487 ἐχθὲς Yesterday ADV
G5610 ὥραν timme, ögonblick at hour N-ASF
G1442 ἑβδόμην sjunde seventh, A-ASF
G0863 ἀφῆκεν lämna, förlåta, tillåt, försaka left V-AAI-3S
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G3588 denna, denne the T-NSM
G4446 πυρετός.¶ feber fever. N-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.