Johannesevangeliet 4:50

Jesus svarade honom: "Gå i frid, din son lever."
    Mannen trodde (lutade sig mot, förlitade sig) på Jesu ord och gick.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Λέγει   αὐτῷ   ὁ   Ἰησοῦς·   πορεύου,   ὁ   υἱός   σου   ζῇ.   καὶ   ἐπίστευσεν   ὁ   ἄνθρωπος   τῷ   λόγῳ   ὃν   εἶπεν   αὐτῷ   ὁ   Ἰησοῦς,   καὶ   ἐπορεύετο.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 Λέγει sa, säga, tala, kalla Says V-PAI-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to him P-DSM
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus, N-NSM-P
G4198 πορεύου, gå, bege sig do go, V-PNM-2S
G3588 denna, denne the T-NSM
G5207 υἱός son, ättling son N-NSM
G4771 σου du, ni, er of you P-2GS
G2198 ζῇ. leva, levande lives. V-PAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4100 ἐπίστευσεν att tro Believed V-AAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G0444 ἄνθρωπος människa man N-NSM
G3588 τῷ denna, denne in the T-DSM
G3056 λόγῳ ord, tal word N-DSM
G3739 ὃν vem that R-ASM
G2036 εἶπεν säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to him P-DSM
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς, Jesus Jesus, N-NSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4198 ἐπορεύετο. gå, bege sig he was going on his way. V-INI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.