Johannesevangeliet 4:49

Kungens tjänare sade till honom: "Herre, kom ned innan mitt barn dör."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

λέγει   πρὸς   αὐτὸν   ὁ   βασιλικός·   κύριε,   κατάβηθι   πρὶν   ἀποθανεῖν   τὸ   παιδίον   μου.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla Says V-PAI-3S
G4314 πρὸς till to PREP
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G3588 denna, denne the T-NSM
G0937 βασιλικός· ämbetsman, kunglig royal official, A-NSM
G2962 κύριε, Herren, herre Sir, N-VSM
G2597 κατάβηθι komma ner, sänka sig, gå ner, stiga ner do come down V-2AAM-2S
G4250 πρὶν innan before CONJ
G0599 ἀποθανεῖν dö, omkomma, vara död, döende to die V-2AAN
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G3813 παιδίον litet barn, ett barn i koltåldern, child N-ASN
G1473 μου.¶ jag, mig, min, mitt of me. P-1GS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.