Johannesevangeliet 4:48

Då sade Jesus till honom: "Om ni människor inte får se tecken och mirakler, så tror ni inte alls (litar ni inte på Gud)."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

εἶπεν   οὖν   ὁ   Ἰησοῦς   πρὸς   αὐτόν·   ἐὰν   μὴ   σημεῖα   καὶ   τέρατα   ἴδητε,   οὐ   μὴ   πιστεύσητε.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2036 εἶπεν säga, tala, bud Said V-2AAI-3S
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G4314 πρὸς till to PREP
G0846 αὐτόν· honom, dem, henne, den, det him, P-ASM
G1437 ἐὰν om, ifall If COND
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G4592 σημεῖα tecken, mirakel signs N-APN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5059 τέρατα under, mirakel wonders N-APN
G1492 ἴδητε, veta, känna till, förstå, se, skåda, titta you [people] may see, V-2AAS-2P
G3756 οὐ inte no PRT-N
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G4100 πιστεύσητε. att tro shall you believe. V-AAS-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.