Johannesevangeliet 4:40

När samarierna kom till Jesus bad de honom enträget att stanna kvar hos dem. Så han stannade där i två dagar.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὡς   οὖν   ἦλθον   πρὸς   αὐτὸν   οἱ   Σαμαρῖται,   ἠρώτων   αὐτὸν   μεῖναι   παρ᾽   αὐτοῖς.   καὶ   ἔμεινεν   ἐκεῖ   δύο   ἡμέρας.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5613 ὡς som When CONJ
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G2064 ἦλθον komma, gå came V-2AAI-3P
G4314 πρὸς till to PREP
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G4541 Σαμαρῖται, Samarier, Samarit Samaritans, N-NPM-LG
G2065 ἠρώτων fråga, be, önska they were asking V-IAI-3P
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G3306 μεῖναι stanna, bo, to abide V-AAN
G3844 παρ᾽ av, för, från, på with PREP
G0846 αὐτοῖς. honom, dem, henne, den, det them, P-DPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3306 ἔμεινεν stanna, bo, He stayed V-AAI-3S
G1563 ἐκεῖ där, dit there ADV
G1417 δύο två, båda two A-APF-NUI
G2250 ἡμέρας. dag, daglig days. N-APF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.