Johannesevangeliet 4:37

Här gäller ordet [som var vanligt på den tiden]: en sår och en annan skördar.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐν   γὰρ   τούτῳ   ὁ   λόγος   ἐστὶν   ὁ   ἀληθινός,   ὅτι   ἄλλος   ἐστὶν   ὁ   σπείρων   καὶ   ἄλλος   ὁ   θερίζων.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig In PREP
G1063 γὰρ för for CONJ
G3778 τούτῳ detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-DSN
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G3056 λόγος ord, tal saying N-NSM
G1510 ἐστὶν är is V-PAI-3S
G3588 -, denna, denne T-NSM
G0228 ἀληθινός, sanna true A-NSM
G3754 ὅτι att, eftersom that, CONJ
G0243 ἄλλος ändå One A-NSM
G1510 ἐστὶν är is V-PAI-3S
G3588 -, denna, denne who T-NSM
G4687 σπείρων att så (säd), såningsman is sowing, V-PAP-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0243 ἄλλος ändå another A-NSM
G3588 -, denna, denne [is] the [one] who T-NSM
G2325 θερίζων. skörda is reaping. V-PAP-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.