Johannesevangeliet 4:31

Under tiden försökte lärjungarna övertala honom (tjatade de enträget på Jesus): "Rabbi (lärare, mästare) ät någonting." [De var hungriga och seden var sådan att läraren måste inleda måltiden innan de andra fick börja äta.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἐν   δὲ   τῷ   μεταξὺ   ἠρώτων   αὐτὸν   οἱ   μαθηταὶ   λέγοντες·   ῥαββί,   φάγε.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1722 Ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig But in PREP
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3588 τῷ -, denna, denne the T-DSN
G3342 μεταξὺ emellan meantime ADV
G2065 ἠρώτων fråga, be, önska were asking V-IAI-3P
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G3588 οἱ -, denna, denne the T-NPM
G3101 μαθηταὶ lärjunge disciples, N-NPM
G3004 λέγοντες· sa, säga, tala, kalla saying, V-PAP-NPM
G4461 ῥαββί, rabbi Rabbi, N-VSM-T-HEB
G5315 φάγε. äta do eat. V-AAM-2S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.