Johannesevangeliet 4:3

lämnade han Judéen och återvände till Galileen.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀφῆκεν   τὴν   Ἰουδαίαν   καὶ   ἀπῆλθεν   πάλιν   εἰς   τὴν   Γαλιλαίαν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0863 ἀφῆκεν lämna, förlåta, tillåt, försaka He left V-AAI-3S
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G2449 Ἰουδαίαν Judéen Judea, N-ASF-L
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0565 ἀπῆλθεν gå, gå sin väg, gå iväg, went away V-2AAI-3S
G3825 πάλιν igen again ADV
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G1056 Γαλιλαίαν. Galileen Galilee. N-ASF-L
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.