Johannesevangeliet 4:29

"Kom och se en man som har sagt till mig allt jag gjort! Han kanske är den Smorde (Messias)?"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

δεῦτε,   ἴδετε   ἄνθρωπον   ὃς   εἶπέν   μοι   πάντα   ὅσα   ἐποίησα·   μήτι   οὗτός   ἐστιν   ὁ   χριστός;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1205 δεῦτε, kom, följ Come, ADV
G1492 ἴδετε veta, känna till, förstå, se, skåda, titta do see V-2AAM-2P
G0444 ἄνθρωπον människa a man N-ASM
G3739 ὃς vem who R-NSM
G2036 εἶπέν säga, tala, bud told V-2AAI-3S
G1473 μοι jag, mig, min, mitt me P-1DS
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all things A-APN
G3745 ὅσα så länge as much as K-APN
G4160 ἐποίησα· göra I did. V-AAI-1S
G3385 μήτι kanske not any PRT-N
G3778 οὗτός detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-NSM
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G5547 χριστός; den smorde, Kristus Christ? N-NSM-T
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.