Johannesevangeliet 4:28

Kvinnan lämnade kvar sin vattenkruka och gick in i staden. [Att berätta om Jesus var nu viktigare än att hämta vatten.] Hon sade till folket:


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀφῆκεν   οὖν   τὴν   ὑδρίαν   αὐτῆς   ἡ   γυνὴ   καὶ   ἀπῆλθεν   εἰς   τὴν   πόλιν   καὶ   λέγει   τοῖς   ἀνθρώποις·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0863 Ἀφῆκεν lämna, förlåta, tillåt, försaka Left V-AAI-3S
G3767 οὖν därför, då, följaktligen then CONJ
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G5201 ὑδρίαν vattenkruka water pot N-ASF
G0846 αὐτῆς honom, dem, henne, den, det of her P-GSF
G3588 denna, denne the T-NSF
G1135 γυνὴ kvinna, hustru woman, N-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0565 ἀπῆλθεν gå, gå sin väg, gå iväg, went away V-2AAI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G4172 πόλιν stad city, N-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla says V-PAI-3S
G3588 τοῖς denna, denne to the T-DPM
G0444 ἀνθρώποις· människa men, N-DPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.