Johannesevangeliet 4:24

Gud är Ande (till sin natur en andlig varelse) och de som tillber honom måste tillbe honom i ande och sanning (äkthet)."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

πνεῦμα   ὁ   θεός,   καὶ   τοὺς   προσκυνοῦντας   αὐτὸν   ἐν   πνεύματι   καὶ   ἀληθείᾳ   δεῖ   προσκυνεῖν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4151 πνεῦμα Ande Spirit N-NSN
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεός, Gud God [is], N-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τοὺς denna, denne those T-APM
G4352 προσκυνοῦντας tillbe worshiping V-PAP-APM
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G4151 πνεύματι Ande spirit N-DSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0225 ἀληθείᾳ sanning truth N-DSF
G1210 δεῖ binda it behooves V-PAI-3S
G4352 προσκυνεῖν.¶ tillbe to worship. V-PAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.