Johannesevangeliet 4:23

Men den tid kommer, och den är redan här, då sanna (äkta, genuina) tillbedjare ska tillbe Fadern (böja sig ner i ödmjukhet, falla på knä; bildligt kyssa hans hand i vördnad) i ande och sanning, för det är sådana tillbedjare som Fadern söker (letar efter, vill ha). [Gud är mer intresserad att vi tillber honom än platsen där vi tillber.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀλλ᾽   ἔρχεται   ὥρα   καὶ   νῦν   ἐστιν,   ὅτε   οἱ   ἀληθινοὶ   προσκυνηταὶ   προσκυνήσουσιν   τῷ   πατρὶ   ἐν   πνεύματι   καὶ   ἀληθείᾳ·   καὶ   γὰρ   ὁ   πατὴρ   τοιούτους   ζητεῖ   τοὺς   προσκυνοῦντας   αὐτόν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0235 ἀλλ᾽ men But CONJ
G2064 ἔρχεται komma, gå is coming V-PNI-3S
G5610 ὥρα timme, ögonblick an hour N-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3568 νῦν nu, från och med nu now ADV
G1510 ἐστιν, är is, V-PAI-3S
G3753 ὅτε när, medans when ADV
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G0228 ἀληθινοὶ sanna true A-NPM
G4353 προσκυνηταὶ tillbedjare worshipers N-NPM
G4352 προσκυνήσουσιν tillbe will worship V-FAI-3P
G3588 τῷ denna, denne the T-DSM
G3962 πατρὶ fader Father N-DSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G4151 πνεύματι Ande spirit N-DSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0225 ἀληθείᾳ· sanning truth; N-DSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G1063 γὰρ för for CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G3962 πατὴρ fader Father N-NSM
G5108 τοιούτους sådan such D-APM
G2212 ζητεῖ söka, söka efter seeks, V-PAI-3S
G3588 τοὺς denna, denne who T-APM
G4352 προσκυνοῦντας tillbe worship V-PAP-APM
G0846 αὐτόν. honom, dem, henne, den, det Him. P-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.