Johannesevangeliet 4:22

Ni [samarier] tillber vad ni inte känner till (har en klar förståelse av), men vi [judar] tillber det vi känner till, eftersom frälsningen (befrielsen) kommer från (genom) judarna.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὑμεῖς   προσκυνεῖτε   ὃ   οὐκ   οἴδατε,   ἡμεῖς   προσκυνοῦμεν   ὃ   οἴδαμεν,   ὅτι   ἡ   σωτηρία   ἐκ   τῶν   Ἰουδαίων   ἐστίν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4771 ὑμεῖς du, ni, er You P-2NP
G4352 προσκυνεῖτε tillbe worship V-PAI-2P
G3739 vem what R-ASN
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1492 οἴδατε, veta, känna till, förstå, se, skåda, titta you know; V-RAI-2P
G1473 ἡμεῖς jag, mig, min, mitt we P-1NP
G4352 προσκυνοῦμεν tillbe worship V-PAI-1P
G3739 vem what R-ASN
G1492 οἴδαμεν, veta, känna till, förstå, se, skåda, titta we know, V-RAI-1P
G3754 ὅτι att, eftersom for CONJ
G3588 denna, denne T-NSF
G4991 σωτηρία frälsning salvation N-NSF
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G2453 Ἰουδαίων Jude Jews A-GPM-PG
G1510 ἐστίν. är is. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.