Johannesevangeliet 4:20

Våra förfäder har tillbett (böjt sig ner i ödmjukhet, fallit ner på knä) på detta berg [Gerizim], men ni [judar] säger att den rätta platsen där man ska tillbe är i Jerusalem." [I dalen mellan Gerizim och det närbelägna berget Ebal låg de samariska städerna Sykar och Sikem. Även om templet på berget blivit förstört av judarna ansåg samarierna att det var den platsen man skulle tillbe på.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οἱ   πατέρες   ἡμῶν   ἐν   τῷ   ὄρει   τούτῳ   προσεκύνησαν,   καὶ   ὑμεῖς   λέγετε   ὅτι   ἐν   Ἱεροσολύμοις   ἐστὶν   ὁ   τόπος   ὅπου   προσκυνεῖν   δεῖ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 οἱ denna, denne The T-NPM
G3962 πατέρες fader fathers N-NPM
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us P-1GP
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig on PREP
G3588 τῷ denna, denne T-DSN
G3735 ὄρει berg mountain N-DSN
G3778 τούτῳ detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-DSN
G4352 προσεκύνησαν, tillbe worshiped, V-AAI-3P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4771 ὑμεῖς du, ni, er you P-2NP
G3004 λέγετε sa, säga, tala, kalla say V-PAI-2P
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G2414 Ἱεροσολύμοις Jerusalem Jerusalem N-DPN-L
G1510 ἐστὶν är is V-PAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G5117 τόπος plats place N-NSM
G3699 ὅπου där, dit, varhelst, where ADV
G4352 προσκυνεῖν tillbe to worship V-PAN
G1210 δεῖ.¶ binda it is necessary. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.