Johannesevangeliet 4:2

– men det var inte Jesus själv som döpte utan hans lärjungar -


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καίτοιγε   Ἰησοῦς   αὐτὸς   οὐκ   ἐβάπτιζεν   ἀλλ᾽   οἱ   μαθηταὶ   αὐτοῦ,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 + G5104 καίτοιγε and certainly indeed CONJ +PRT +PRT
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G0846 αὐτὸς honom, dem, henne, den, det Himself P-NSM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G0907 ἐβάπτιζεν döpa, tvätta was baptizing, V-IAI-3S
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G3101 μαθηταὶ lärjunge disciples N-NPM
G0846 αὐτοῦ, honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.