Johannesevangeliet 4:17

Kvinnan svarade: "Jag har ingen man."
    Jesus sade till henne: "Du talar sanning när du säger, jag har ingen man.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀπεκρίθη   ἡ   γυνὴ   καὶ   εἶπεν   εἶπεν   οὐκ   ἔχω   ἄνδρα.¶   Λέγει   αὐτῇ   ὁ   Ἰησοῦς·   καλῶς   εἶπας   ὅτι   ἄνδρα   οὐκ   ἔχω·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 ἀπεκρίθη svara Answered V-ADI-3S
G3588 denna, denne the T-NSF
G1135 γυνὴ kvinna, hustru woman N-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2036 εἶπεν säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G2036 εἶπεν säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G3756 οὐκ inte Not PRT-N
G2192 ἔχω ha, vara, behöva I have V-PAI-1S
G0435 ἄνδρα.¶ man, make a husband. N-ASM
G3004 Λέγει sa, säga, tala, kalla Says V-PAI-3S
G0846 αὐτῇ honom, dem, henne, den, det to her P-DSF
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus, N-NSM-P
G2573 καλῶς gott, god, skickligt Correctly ADV
G2036 εἶπας säga, tala, bud you have spoken V-2AAI-2S
G3754 ὅτι att, eftersom that, CONJ
G0435 ἄνδρα man, make A husband N-ASM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G2192 ἔχω· ha, vara, behöva I have. V-PAI-1S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.