Johannesevangeliet 4:16

Han sade till henne: "Gå och hämta din man och kom tillbaka hit."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

λέγει   αὐτῇ   ὁ   Ἰησοῦς·   ὕπαγε   φώνησον   τὸν   ἄνδρα   σου   καὶ   ἐλθὲ   ἐνθάδε.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla He says V-PAI-3S
G0846 αὐτῇ honom, dem, henne, den, det to her, P-DSF
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus N-NSM-P
G5217 ὕπαγε do go, V-PAM-2S
G5455 φώνησον kalla do call V-AAM-2S
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G0435 ἄνδρα man, make husband N-ASM
G4771 σου du, ni, er of you P-2GS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2064 ἐλθὲ komma, gå do come V-2AAM-2S
G1759 ἐνθάδε. här, härifrån, hit, där here. ADV
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.