Johannesevangeliet 4:15

Kvinnan sade till honom: "Herre ge mig av detta vatten så jag aldrig mer behöver törsta och komma hela vägen hit för att hämta vatten."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Λέγει   πρὸς   αὐτὸν   ἡ   γυνή·   κύριε,   δός   μοι   τοῦτο   τὸ   ὕδωρ   ἵνα   μὴ   διψῶ   μηδὲ   διέρχωμαι   ἐνθάδε   ἀντλεῖν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 Λέγει sa, säga, tala, kalla Says V-PAI-3S
G4314 πρὸς till to PREP
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G3588 denna, denne the T-NSF
G1135 γυνή· kvinna, hustru woman, N-NSF
G2962 κύριε, Herren, herre Sir, N-VSM
G1325 δός ge, få do give V-2AAM-2S
G1473 μοι jag, mig, min, mitt me P-1DS
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-ASN
G3588 τὸ denna, denne T-ASN
G5204 ὕδωρ vatten water, N-ASN
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G1372 διψῶ törst I may thirst, V-PAS-1S
G3366 μηδὲ varken, inte heller, eller, inte, inte än nor CONJ-N
G1330 διέρχωμαι vandra, komma, passera, passera genom, tränga igenom, gå I may come V-PNS-1S
G1759 ἐνθάδε här, härifrån, hit, där here ADV
G0501 ἀντλεῖν. ös upp, hämta to draw. V-PAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.