Johannesevangeliet 3:4

Nikodemus svarade: "Hur kan en människa födas när han är en gammal (gråhårig) man? Man kan väl inte komma in i sin mors mage och födas igen, eller hur [det är ju omöjligt]?"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Λέγει   πρὸς   αὐτὸν   ὁ   Νικόδημος·   πῶς   δύναται   ἄνθρωπος   γεννηθῆναι   γέρων   ὤν;   μὴ   δύναται   εἰς   τὴν   κοιλίαν   τῆς   μητρὸς   αὐτοῦ   δεύτερον   εἰσελθεῖν   καὶ   γεννηθῆναι;¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 Λέγει sa, säga, tala, kalla Says V-PAI-3S
G4314 πρὸς till to PREP
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G3588 denna, denne T-NSM
G3530 Νικόδημος· Nikodemus Nicodemus, N-NSM-P
G4459 πῶς hur How PRT-I
G1410 δύναται kan, kan inte is able V-PNI-3S
G0444 ἄνθρωπος människa a man N-NSM
G1080 γεννηθῆναι födde to be born, V-APN
G1088 γέρων gammal old N-NSM
G1510 ὤν; är being? V-PAP-NSM
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen Not PRT-N
G1410 δύναται kan, kan inte is he able V-PNI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G2836 κοιλίαν moderliv, mage, buk womb N-ASF
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G3384 μητρὸς mor, mamma mother N-GSF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G1208 δεύτερον den andre, andra gången a second time A-ASN
G1525 εἰσελθεῖν komma to enter, V-2AAN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1080 γεννηθῆναι;¶ födde to be born? V-APN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.