Johannesevangeliet 3:36

Den som tror på (lutar sig mot, förlitar sig på) Sonen har evigt liv [äger redan nu Guds överflödande och äkta liv – dvs. själva kärnan och meningen med livet]. Men den som är olydig (vägrar att hörsamma) [aldrig vill låta sig övertygas om att efterfölja] Sonen kommer inte (aldrig; inte heller att) se (uppleva) livet, utan Guds vrede (bestämda upprördhet; motstånd) förblir över honom.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   πιστεύων   εἰς   τὸν   υἱὸν   ἔχει   ζωὴν   αἰώνιον·   ὁ   δὲ   ἀπειθῶν   τῷ   υἱῷ   οὐκ   ὄψεται   ζωήν,   ἀλλ᾽   ἡ   ὀργὴ   τοῦ   θεοῦ   μένει   ἐπ᾽   αὐτόν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne The [one] T-NSM
G4100 πιστεύων att tro believing V-PAP-NSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G5207 υἱὸν son, ättling Son N-ASM
G2192 ἔχει ha, vara, behöva has V-PAI-3S
G2222 ζωὴν liv, livstid life N-ASF
G0166 αἰώνιον· evig eternal; A-ASF
G3588 denna, denne the [one] T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G0544 ἀπειθῶν tror inte, är olydig, lyder inte not obeying V-PAP-NSM
G3588 τῷ denna, denne the T-DSM
G5207 υἱῷ son, ättling Son, N-DSM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G3708 ὄψεται se will see V-FDI-3S
G2222 ζωήν, liv, livstid life, N-ASF
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G3588 denna, denne the T-NSF
G3709 ὀργὴ vredesdomen, vrede wrath N-NSF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G3306 μένει stanna, bo, abides V-PAI-3S
G1909 ἐπ᾽ på, i, till on PREP
G0846 αὐτόν.¶ honom, dem, henne, den, det him.” P-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.