Johannesevangeliet 3:34

För den som Gud har sänt talar ord från Gud [gr. rhema, specifika ord levandegjorda av den helige Ande], Gud ger inte honom sin Ande i ett begränsat mått [utan överflödande, obegränsat].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὃν   γὰρ   ἀπέστειλεν   ὁ   θεός,   τὰ   ῥήματα   τοῦ   θεοῦ   λαλεῖ·   οὐ   γὰρ   ἐκ   μέτρου   δίδωσιν   ὁ   θεὸς   τὸ   πνεῦμα.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 ὃν vem He whom R-ASM
G1063 γὰρ för for CONJ
G0649 ἀπέστειλεν skicka, skicka iväg, skicka ut sent V-AAI-3S
G3588 -, denna, denne T-NSM
G2316 θεός, Gud God, N-NSM
G3588 τὰ -, denna, denne the T-APN
G4487 ῥήματα ord declarations N-APN
G3588 τοῦ -, denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G2980 λαλεῖ· tala, säga, predika, uttala speaks, V-PAI-3S
G3756 οὐ inte not PRT-N
G1063 γὰρ för for CONJ
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på by PREP
G3358 μέτρου mått measure N-GSN
G1325 δίδωσιν ge, få He gives V-PAI-3S
G3588 -, denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G3588 τὸ -, denna, denne the T-ASN
G4151 πνεῦμα. Ande Spirit. N-ASN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.