Johannesevangeliet 3:31

[Den sista delen, vers 31‑36, kan vara en fortsättning på Johannes Döparens svar eller en sammanfattande kommentar av evangelisten med slutsatserna från berättelserna om Nikodemus och Johannes Döparen.]

Han som kommer från ovan är över alla (är störst, har högsta rang), den som kommer från jorden tillhör jorden, och talar från jorden (talar från ett världsligt perspektiv, i jordiska termer). Han som är från himlen är över alla.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   ἄνωθεν   ἐρχόμενος   ἐπάνω   πάντων   ἐστίν.   ὁ   ὢν   ἐκ   τῆς   γῆς   ἐκ   τῆς   γῆς   ἐστιν   καὶ   ἐκ   τῆς   γῆς   λαλεῖ.   ὁ   ἐκ   τοῦ   οὐρανοῦ   ἐρχόμενος   ἐπάνω   πάντων   ἐστίν·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne The [One] T-NSM
G0509 ἄνωθεν uppifrån, från ovan, pånytt from above ADV
G2064 ἐρχόμενος komma, gå coming, V-PNP-NSM
G1883 ἐπάνω över, på, ovanpå, ovanför, därpå, mer än above PREP
G3956 πάντων alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-GPN
G1510 ἐστίν. är is. V-PAI-3S
G3588 denna, denne The [one] T-NSM
G1510 ὢν är being V-PAP-NSM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på from PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G1093 γῆς jorden, land, marken, trakten earth, N-GSF
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på from PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G1093 γῆς jorden, land, marken, trakten earth N-GSF
G1510 ἐστιν är is, V-PAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på from PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G1093 γῆς jorden, land, marken, trakten earth N-GSF
G2980 λαλεῖ. tala, säga, predika, uttala speaks. V-PAI-3S
G3588 denna, denne The [One] T-NSM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på from PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G3772 οὐρανοῦ himmel heaven N-GSM
G2064 ἐρχόμενος komma, gå coming, V-PNP-NSM
G1883 ἐπάνω över, på, ovanpå, ovanför, därpå, mer än above PREP
G3956 πάντων alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-GPN
G1510 ἐστίν· är is. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.