Johannesevangeliet 3:30

Det är nödvändigt att han måste bli större (viktigare, växa sig stor), medan jag blir mindre."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐκεῖνον   δεῖ   αὐξάνειν,   ἐμὲ   δὲ   ἐλαττοῦσθαι.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1565 ἐκεῖνον den Him D-ASM
G1210 δεῖ binda it behooves V-PAI-3S
G0837 αὐξάνειν, växa, växa upp to increase; V-PAN
G1473 ἐμὲ jag, mig, min, mitt me P-1AS
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G1642 ἐλαττοῦσθαι. lite lägre, bli mindre to decrease. V-PEN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.