Johannesevangeliet 3:26

De kom till Johannes och sade: "Rabbi, mannen som var hos dig på andra sidan Jordan och som du vittnade om, han döper och alla flockas kring honom."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἦλθον   πρὸς   τὸν   Ἰωάννην   καὶ   εἶπαν   αὐτῷ·   ῥαββί,   ὃς   ἦν   μετὰ   σοῦ   πέραν   τοῦ   Ἰορδάνου,   ᾧ   σὺ   μεμαρτύρηκας,   ἴδε   οὗτος   βαπτίζει,   καὶ   πάντες   ἔρχονται   πρὸς   αὐτόν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2064 ἦλθον komma, gå they came V-2AAI-3P
G4314 πρὸς till to PREP
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2491 Ἰωάννην Johannes John N-ASM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2036 εἶπαν säga, tala, bud said V-2AAI-3P
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det to him, P-DSM
G4461 ῥαββί, rabbi Rabbi, N-VSM-T-HEB
G3739 ὃς vem He who R-NSM
G1510 ἦν är was V-IAI-3S
G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G4771 σοῦ du, ni, er you P-2GS
G4008 πέραν på andra sidan beyond PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G2446 Ἰορδάνου, Jordan Jordan, N-GSM-L
G3739 vem to whom R-DSM
G4771 σὺ du, ni, er you P-2NS
G3140 μεμαρτύρηκας, vittna have borne witness, V-RAI-2S
G2396 ἴδε Skåda, titta, se behold INJ
G3778 οὗτος detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de He D-NSM
G0907 βαπτίζει, döpa, tvätta baptizes, V-PAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3956 πάντες alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-NPM
G2064 ἔρχονται komma, gå are coming V-PNI-3P
G4314 πρὸς till to PREP
G0846 αὐτόν. honom, dem, henne, den, det Him. P-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.