Johannesevangeliet 3:24

Johannes hade nämligen ännu inte blivit kastad i fängelse. [Matt 14:3‑4; Mark 1:14; Luk 3:19‑20]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὔπω   γὰρ   ἦν   βεβλημένος   εἰς   τὴν   φυλακὴν   ὁ   Ἰωάννης.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3768 οὔπω inte ännu Not yet ADV-N
G1063 γὰρ för for CONJ
G1510 ἦν är were V-IAI-3S
G0906 βεβλημένος kasta, häller, högg, kasta ut cast V-RPP-NSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν -, denna, denne the T-ASF
G5438 φυλακὴν fängelse prison N-ASF
G3588 -, denna, denne T-NSM
G2491 Ἰωάννης. Johannes John. N-NSM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.