Johannesevangeliet 3:22

[Jesus och lärjungarna har varit i Jerusalem under påsken, se Joh 2:23. I föregående stycke beskrevs mötet med Nikodemus som skedde där, se vers 1‑21. Efter påsken vandrar Jesus och lärjungarna runt i Judéen.]

Sedan gick Jesus och hans lärjungar till den judiska landsbygden [Judéen], där han blev kvar (tillbringade tid) med dem och döpte.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Μετὰ   ταῦτα   ἦλθεν   ὁ   Ἰησοῦς   καὶ   οἱ   μαθηταὶ   αὐτοῦ   εἰς   τὴν   Ἰουδαίαν   γῆν,   καὶ   ἐκεῖ   διέτριβεν   μετ᾽   αὐτῶν   καὶ   ἐβάπτιζεν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3326 Μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot After PREP
G3778 ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these things D-APN
G2064 ἦλθεν komma, gå came V-2AAI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G3101 μαθηταὶ lärjunge disciples N-NPM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G2453 Ἰουδαίαν Jude Judean A-ASF-PG
G1093 γῆν, jorden, land, marken, trakten land, N-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1563 ἐκεῖ där, dit there ADV
G1304 διέτριβεν vistades He was staying V-IAI-3S
G3326 μετ᾽ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det them, P-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0907 ἐβάπτιζεν. döpa, tvätta was baptizing. V-IAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.