Johannesevangeliet 3:21

Men den som handlar efter sanningen (har valt att ständigt leva i sanningen),
    kommer till ljuset,
för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud (gudomliga, gjorda med Guds hjälp).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   δὲ   ποιῶν   τὴν   ἀλήθειαν   ἔρχεται   πρὸς   τὸ   φῶς   ἵνα   φανερωθῇ   αὐτοῦ   τὰ   ἔργα   ὅτι   ἐν   θεῷ   ἐστιν   εἰργασμένα.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne the [one] T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G4160 ποιῶν göra practicing V-PAP-NSM
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G0225 ἀλήθειαν sanning truth N-ASF
G2064 ἔρχεται komma, gå comes V-PNI-3S
G4314 πρὸς till to PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G5457 φῶς ljus Light, N-ASN
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G5319 φανερωθῇ offentliggöra may be manifest V-APS-3S
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det his P-GSM
G3588 τὰ denna, denne T-NPN
G2041 ἔργα gärning, handling works N-NPN
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G2316 θεῷ Gud God N-DSM
G1510 ἐστιν är have been V-PAI-3S
G2038 εἰργασμένα.¶ arbeta, göra, tjänstgöra, göra affärer done.” V-RPP-NPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.