Johannesevangeliet 3:18

Den som tror (litar, förtröstar) på honom är inte dömd (separerad, förkastad),
men den som inte tror har redan blivit dömd,
eftersom han inte har trott på Guds ende (enfödde) Sons namn.

[Vers 16, som ofta kallas "Lilla Bibeln", säger inte att alla människor får evigt liv, "därför att Gud är så god". Den säger i stället att Gud är så god att han gjorde en ofattbar uppoffring för att rädda oss ur en hopplös situation, där vi annars måste förgås. Domen vilar redan över den fallna världen. Gud sände inte sin Son för att döma världen utan för att frälsa den. Den som tror på honom kommer aldrig under någon dom. Men den som inte tror är alltjämt kvar under domen som vilar över världen. När Jesus kommer sker det en ofrånkomlig uppdelning. Det är den som är domen. Grekiskan har samma ord för "dom" och "särskiljande". Här skiljs vägarna. Somliga kommer till ljuset, andra flyr in i mörkret. Jesus kommer en dag tillbaka för att regera och döma världen, se Matt 25:31‑33.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   πιστεύων   εἰς   αὐτὸν   οὐ   κρίνεται·   ὁ   δὲ   μὴ   πιστεύων   ἤδη   κέκριται   ὅτι   μὴ   πεπίστευκεν   εἰς   τὸ   ὄνομα   τοῦ   μονογενοῦς   υἱοῦ   τοῦ   θεοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 -, denna, denne The [one] T-NSM
G4100 πιστεύων att tro believing V-PAP-NSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot on PREP
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G3756 οὐ inte not PRT-N
G2919 κρίνεται· döma, gå till rätta is judged; V-PPI-3S
G3588 -, denna, denne the [one] T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även but CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G4100 πιστεύων att tro believing V-PAP-NSM
G2235 ἤδη nu, redan, än, även nu already ADV
G2919 κέκριται döma, gå till rätta has been judged, V-RPI-3S
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G4100 πεπίστευκεν att tro he has believed V-RAI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in PREP
G3588 τὸ -, denna, denne the T-ASN
G3686 ὄνομα namn name N-ASN
G3588 τοῦ -, denna, denne of the T-GSM
G3439 μονογενοῦς enfödd only begotten A-GSM
G5207 υἱοῦ son, ättling Son N-GSM
G3588 τοῦ -, denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ. Gud of God. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.