Johannesevangeliet 3:13

Ingen har [någonsin] stigit upp till (in i) himlen,
    förutom han som steg ner från (utifrån) himlen – Människosonen.
    [En del handskrifter tillägger: 'som är i himlen', dvs. som har sitt hem i himlen.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   οὐδεὶς   ἀναβέβηκεν   εἰς   τὸν   οὐρανὸν   εἰ   μὴ   ὁ   ἐκ   τοῦ   οὐρανοῦ   καταβάς,   ὁ   υἱὸς   τοῦ   ἀνθρώπου   ὁ   ὢν   ἐν   τῷ   οὐρανῷ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3762 οὐδεὶς ingen, inget no one A-NSM-N
G0305 ἀναβέβηκεν stiga upp, gå upp, resa sig upp, resa upp has gone up V-RAI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G3772 οὐρανὸν himmel heaven N-ASM
G1487 εἰ om, huruvida except COND
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen only PRT-N
G3588 denna, denne the [One] T-NSM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out of PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G3772 οὐρανοῦ himmel heaven N-GSM
G2597 καταβάς, komma ner, sänka sig, gå ner, stiga ner having come down, V-2AAP-NSM
G3588 denna, denne the T-NSM
G5207 υἱὸς son, ättling Son N-NSM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G0444 ἀνθρώπου människa of Man. N-GSM
G3588 denna, denne who T-NSM
G1510 ὢν är is being V-PAP-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G3772 οὐρανῷ. himmel heaven N-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.