Johannesevangeliet 3:11

Med all säkerhet (amen, amen) säger jag dig [Nikodemus]: Vi talar om det vi vet (har en klar förståelse av)
    och vi vittnar om det vi sett (och prövat),
men ändå tar ni [judiska ledare] inte emot våra bevis (vittnesbörd).

[I detta svar växlar svaret från 'jag' till 'vi' för att sedan gå tillbaka till 'mig' i nästa vers. Utifrån sammanhanget kan 'vi' syfta på 'jag och profeterna', 'jag och den helige Ande', 'jag och lärjungarna här' eller kanske refererar det till 'vi lärare' se vers 1 och 10. Oavsett syftningen är det Jesus som vet, ser och vittnar!]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀμὴν   ἀμὴν   λέγω   σοι   ὅτι   ὃ   οἴδαμεν   λαλοῦμεν   καὶ   ὃ   ἑωράκαμεν   μαρτυροῦμεν,   καὶ   τὴν   μαρτυρίαν   ἡμῶν   οὐ   λαμβάνετε.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0281 ἀμὴν amen Amen, INJ-HEB
G0281 ἀμὴν amen Amen, INJ-HEB
G3004 λέγω sa, säga, tala, kalla I say V-PAI-1S
G4771 σοι du, ni, er to you P-2DS
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3739 vem what R-ASN
G1492 οἴδαμεν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta we know V-RAI-1P
G2980 λαλοῦμεν tala, säga, predika, uttala we speak, V-PAI-1P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3739 vem what R-ASN
G3708 ἑωράκαμεν se we have seen V-RAI-1P
G3140 μαρτυροῦμεν, vittna we bear witness to; V-PAI-1P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G3141 μαρτυρίαν vittnesmål, vittnesbörd witness N-ASF
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us P-1GP
G3756 οὐ inte not PRT-N
G2983 λαμβάνετε. få, ta emot, välkomna, ta you people receive. V-PAI-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.