Johannesevangeliet 3:10

Jesus svarade och sade: "Du är Israels lärare och förstår inte (har ingen personlig erfarenhet av) detta?

[Nikodemus, som var en av de främsta lärarna i Skriften, borde känt till och förstått Gamla testamentets profetior om Frälsaren, t.ex. Jes 44:3‑5; Hes 37:9‑10.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀπεκρίθη   ὁ   Ἰησοῦς   καὶ   εἶπεν   αὐτῷ·   σὺ   εἶ   ὁ   διδάσκαλος   τοῦ   Ἰσραὴλ   καὶ   ταῦτα   οὐ   γινώσκεις;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 Ἀπεκρίθη svara Answered V-ADI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2036 εἶπεν säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det to him, P-DSM
G4771 σὺ du, ni, er You P-2NS
G1510 εἶ är are V-PAI-2S
G3588 denna, denne the T-NSM
G1320 διδάσκαλος mästare, lärare teacher N-NSM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2474 Ἰσραὴλ Israel of Israel, N-GSM-L
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3778 ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these things D-APN
G3756 οὐ inte not PRT-N
G1097 γινώσκεις; känna, förstå know? V-PAI-2S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.