Johannes 2:0

[Jesus och lärjungarna går den två dagar långa vandringen från Jordandalen till Galiléen. Kana var en oansenlig mindre stad strax norr om Nasaret.]