Johannesevangeliet 21:18

[Jesus fortsätter att tala till Petrus:] "Med all säkerhet (amen, amen) säger jag dig: När du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina händer och någon annan ska spänna bältet om dig (binda dig) och föra dig dit du inte vill gå."


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

ἀμὴν   ἀμὴν   λέγω   σοι·   ὅτε   ἦς   νεώτερος,   ἐζώννυες   σεαυτὸν   καὶ   περιεπάτεις   ὅπου   ἤθελες.   ὅταν   δὲ   γηράσῃς,   ἐκτενεῖς   τὰς   χεῖράς   σου,   καὶ   ἄλλος   σε   ζώσει   καὶ   οἴσει   ὅπου   οὐ   θέλεις.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 29 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0281 ἀμὴν (amen)
amen Amen,
Interjektion Interjektion
Hebreiska Hebreiska
INJ-HEB
G0281 ἀμὴν (amen)
amen Amen,
Interjektion Interjektion
Hebreiska Hebreiska
INJ-HEB
G3004 λέγω (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm... I say
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-PAI-1S
G4771 σοι· (su)
du, ni, er to you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. andra person Dativ Singular
P-2DS
G3753 ὅτε (hote)
när, medans When
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1510 ἦς (eimi)
är you were
VERB Verb
Imperfekt Aktiv Indikativ Imperfekt Aktiv Indikativ
Sing. andra person Singular
V-IAI-2S
G3501 νεώτερος, (neos, comparative, neoteros)
nytt, yngre, yngre man, yngre kvinn... younger,
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Jämförande Jämförande
A-NSM-C
G2224 ἐζώννυες (zonnumi, zonnuo)
spänna på, sätta på you were dressing
VERB Verb
Imperfekt Aktiv Indikativ Imperfekt Aktiv Indikativ
Sing. andra person Singular
V-IAI-2S
G4572 σεαυτὸν (seautou)
dig själv yourself
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
Ackusativ Sing. andra person Ackusativ Singular Maskulin
F-2ASM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4043 περιεπάτεις (peripateo)
were walking
VERB Verb
Imperfekt Aktiv Indikativ Imperfekt Aktiv Indikativ
Sing. andra person Singular
V-IAI-2S
G3699 ὅπου (hopou)
där, dit, varhelst, where
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2309 ἤθελες. (thelo, ethelo, tenses, theleo, etheleo)
vilja, önska you were desiring
VERB Verb
Imperfekt Aktiv Indikativ Imperfekt Aktiv Indikativ
Sing. andra person Singular
V-IAI-2S
G3752 ὅταν (hotan)
när when
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... however
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1095 γηράσῃς, (gerasko)
vara gammal, vara gammalt you may be old,
VERB Verb
Aorist Aktiv Subjunktiv Aorist Aktiv Subjunktiv
Sing. andra person Singular
V-AAS-2S
G1614 ἐκτενεῖς (ekteino)
räcka fram, räcka ut, sträcka ut, k... you will stretch forth
VERB Verb
Futurum Aktiv Indikativ Futurum Aktiv Indikativ
Sing. andra person Singular
V-FAI-2S
G3588 τὰς (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
T-APF
G5495 χεῖράς (cheir)
hand hands
Substantiv Substantiv
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Feminin
N-APF
G4771 σου, (su)
du, ni, er of you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. andra person Genitiv Singular
P-2GS
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0243 ἄλλος (allos)
annan, andra another
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
A-NSM
G4771 σε (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. andra person Ackusativ Singular
P-2AS
G2224 ζώσει (zonnumi, zonnuo)
spänna på, sätta på will dress
VERB Verb
Futurum Aktiv Indikativ Futurum Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-FAI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G5342 οἴσει (phero)
bära will bring [you]
VERB Verb
Futurum Aktiv Indikativ Futurum Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-FAI-3S
G3699 ὅπου (hopou)
där, dit, varhelst, where
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3756 οὐ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G2309 θέλεις. (thelo, ethelo, tenses, theleo, etheleo)
vilja, önska you do desire.
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. andra person Singular
V-PAI-2S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)