Johannesevangeliet 21:11

Då steg Simon Petrus i båten och drog upp nätet på land, och det var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Trots att det var så många hade nätet inte gått sönder.

[Två olika ord för fisk används i vers 10 och 11. Stora fiskar är grekiska ichthys med förstärkningen mega för att beskriva att de är extra stora. Småfiskar är grekiska opsarion som beskriver en mindre fisk, se också vers 9 och 13. Tidigare användes också samma ord om de två små­fiskarna vid matundret med 5 000, se Joh 6:9. Lärjungarna uppmanas ta med några av dessa nyfångade småfiskar till kolelden. Genom tiderna har många olika symboliska tolkningar gjorts på talet 153. Jerome (en av kyrkofäderna på 300-talet e.Kr.) antog att det var antal språk i världen. Andra förslag är att det handlar om antal folkslag i världen eller fiskarter som då fanns i Gennesarets sjö. Bibeltexten ger ingen förklaring, men poängen verkar vara att visa att det var en ovanligt stor fångst och att nätet trots detta inte hade brustit. Johannes, som var med, kanske var den som räknade fisken, tar med antalet i sin ögonvittnesskildring av händelsen. Han nämner även antalet stenkrukor i Kana, se Joh 2:6, som har viss symbolisk tolkning. Det kan noteras att talvärdet 153 återfinns i namnet Betsalel, den förste personen som omnämns bli fylld med Guds Ande (2 Mos 31:2–3). Även hebr. haPesach (påsken) (2 Mos 12:21) och frasen "Jag är Gud" hebr. Ani Elohim har detta talvärde.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀνέβη   ἀνέβη   Σίμων   Πέτρος   καὶ   εἵλκυσεν   τὸ   δίκτυον   εἰς   τὴν   γῆν   μεστὸν   ἰχθύων   μεγάλων   ἑκατὸν   πεντήκοντα   τριῶν·   καὶ   τοσούτων   ὄντων   οὐκ   ἐσχίσθη   τὸ   δίκτυον.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0305 ἀνέβη
stiga upp, gå upp, resa sig upp, resa upp Went up
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2AAI-3S
G0305 ἀνέβη
stiga upp, gå upp, resa sig upp, resa upp Went up
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2AAI-3S
G4613 Σίμων
Simon Simon
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Substantiv Nominativ Singular Maskulin Person
N-NSM-P
G4074 Πέτρος
Petrus Peter
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Substantiv Nominativ Singular Maskulin Person
N-NSM-P
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1670 εἵλκυσεν
dra drew
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-AAI-3S
G3588 τὸ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
T-ASN
G1350 δίκτυον
nät net
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
N-ASN
G1519 εἰς
in i, till, för, i, på, mot to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὴν
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
T-ASF
G1093 γῆν
jorden, land, marken, trakten land,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G3324 μεστὸν
full full
Adjektiv Adjektiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
A-ASN
G2486 ἰχθύων
fisk of fish
Substantiv Substantiv
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
N-GPM
G3173 μεγάλων
stor, mäktig, viktig large,
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
A-GPM
G1540 ἑκατὸν
hundra, hundrafalt a hundred
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
Nummer Adjektiv Genitiv Plural Maskulin Nummer
A-GPM-NUI
G4004 πεντήκοντα
femtio fifty
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
Nummer Adjektiv Genitiv Plural Maskulin Nummer
A-GPM-NUI
G5140 τριῶν·
tre three;
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
A-GPM
G2532 καὶ
och, också, även, både, sedan, också although
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G5118 τοσούτων
så stor so many
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
D-GPM
G1510 ὄντων
är there are,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
V-PAP-GPM
G3756 οὐκ
inte not
Partikel Partikel
Nominativ Partikel Nominativ
PRT-N
G4977 ἐσχίσθη
delas, spricka, brista was torn
VERB Verb
Aorist Passiv Indikativ Aorist Passiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-API-3S
G3588 τὸ
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
T-NSN
G1350 δίκτυον.¶
nät net.
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
N-NSN

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar