Johannesevangeliet 21:7

Den lärjunge som Jesus osjälviskt älskade [syftar på Johannes] sade till Petrus: "Det är Herren!" När Petrus hörde detta knöt han om sig ytterrocken (överklädnaden, en fiskares kappa), för han hade inget på sig under den [han knöt troligen fast rocken i midjan för att lättare kunna röra sig i vattnet] och kastade sig i sjön [och vadade springande mot land].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

λέγει   οὖν   ὁ   μαθητὴς   ἐκεῖνος   ὃν   ἠγάπα   ὁ   Ἰησοῦς   τῷ   Πέτρῳ·   ὁ   κύριός   ἐστιν.   Σίμων   οὖν   Πέτρος   ἀκούσας   ὅτι   ὁ   κύριός   ἐστιν   τὸν   ἐπενδύτην   διεζώσατο,   ἦν   γὰρ   γυμνός,   καὶ   ἔβαλεν   ἑαυτὸν   εἰς   τὴν   θάλασσαν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla Says V-PAI-3S
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G3101 μαθητὴς lärjunge disciple, N-NSM
G1565 ἐκεῖνος den that [one] D-NSM
G3739 ὃν vem whom R-ASM
G0025 ἠγάπα älska was loving V-IAI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G4074 Πέτρῳ· Petrus to Peter, N-DSM-P
G3588 denna, denne The T-NSM
G2962 κύριός Herren, herre Lord N-NSM
G1510 ἐστιν. är it is. V-PAI-3S
G4613 Σίμων Simon Simon N-NSM-P
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G4074 Πέτρος Petrus Peter, N-NSM-P
G0191 ἀκούσας höra, lyssna having heard V-AAP-NSM
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G2962 κύριός Herren, herre Lord N-NSM
G1510 ἐστιν är it is, V-PAI-3S
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G1903 ἐπενδύτην ytterplagg outer garment N-ASM
G1241 διεζώσατο, omgördla, binda om sig put on V-AMI-3S
G1510 ἦν är he was V-IAI-3S
G1063 γὰρ för for CONJ
G1131 γυμνός, naken naked A-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0906 ἔβαλεν kasta, häller, högg, kasta ut he cast V-2AAI-3S
G1438 ἑαυτὸν sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras himself F-3ASM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G2281 θάλασσαν. sjö sea. N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.