Johannesevangeliet 21:6

Han sade till dem: "Kasta ut nätet på högra sidan om båten så ska ni få." De kastade ut nätet och fick en så stor mängd fiskar att de inte kunde (var inte starka nog att själva) dra upp nätet.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   δὲ   εἶπεν   αὐτοῖς·   βάλετε   εἰς   τὰ   δεξιὰ   μέρη   τοῦ   πλοίου   τὸ   δίκτυον   καὶ   εὑρήσετε.   ἔβαλον   οὖν,   καὶ   οὐκέτι   αὐτὸ   ἑλκύσαι   ἴσχυον   ἀπὸ   τοῦ   πλήθους   τῶν   ἰχθύων.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G2036 εἶπεν säga, tala, bud He said V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G0906 βάλετε kasta, häller, högg, kasta ut do cast V-2AAM-2P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G1188 δεξιὰ höger hand, höger, höger sida right A-APN
G3313 μέρη område, plats, kust side N-APN
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSN
G4143 πλοίου skepp boat N-GSN
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G1350 δίκτυον nät net, N-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2147 εὑρήσετε. finna, befinnas vara you will find [some]. V-FAI-2P
G0906 ἔβαλον kasta, häller, högg, kasta ut They cast V-2AAI-3P
G3767 οὖν, därför, då, följaktligen therefore, CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3756 + G2089 οὐκέτι no longer PRT-N +ADV
G0846 αὐτὸ honom, dem, henne, den, det it P-ASN
G1670 ἑλκύσαι dra to haul in V-AAN
G2480 ἴσχυον kan, kunna, förmå, bero, behärska were they able, V-IAI-3P
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSN
G4128 πλήθους en stor skara, de många multitude N-GSN
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G2486 ἰχθύων. fisk fish. N-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.