Johannesevangeliet 21:3

Simon Petrus sade till dem: "Jag ger mig ut och fiskar."
    De svarade: "Vi följer med dig." Så de gick ut och steg i ett skepp, men den natten fångade de ingenting.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

λέγει   αὐτοῖς   Σίμων   Πέτρος·   ὑπάγω   ἁλιεύειν.   λέγουσιν   αὐτῷ·   ἐρχόμεθα   καὶ   ἡμεῖς   σὺν   σοί.   ἐξῆλθον   καὶ   ἐνέβησαν   εἰς   τὸ   πλοῖον   εὐθύς,   καὶ   ἐν   ἐκείνῃ   τῇ   νυκτὶ   ἐπίασαν   οὐδέν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla Says V-PAI-3S
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G4613 Σίμων Simon Simon N-NSM-P
G4074 Πέτρος· Petrus Peter, N-NSM-P
G5217 ὑπάγω I am going V-PAI-1S
G0232 ἁλιεύειν. fiska to fish. V-PAN
G3004 λέγουσιν sa, säga, tala, kalla They say V-PAI-3P
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det to him, P-DSM
G2064 ἐρχόμεθα komma, gå Come V-PNI-1P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G1473 ἡμεῖς jag, mig, min, mitt we P-1NP
G4862 σὺν med with PREP
G4771 σοί. du, ni, er you. P-2DS
G1831 ἐξῆλθον gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut They went forth V-2AAI-3P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1684 ἐνέβησαν steg i climbed V-2AAI-3P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G4143 πλοῖον skepp boat, N-ASN
G2112 εὐθύς, genast, strax immediately ADV
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig during PREP
G1565 ἐκείνῃ den that [very] D-DSF
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G3571 νυκτὶ natt, midnatt night N-DSF
G4084 ἐπίασαν gripa, arrestera, fånga they caught V-AAI-3P
G3762 οὐδέν. ingen, inget nothing. A-ASN-N
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.