Johannesevangeliet 21:25

Nu finns det också många andra saker som Jesus gjorde. Om allt skulle bli nedskrivet [i detalj] tror jag inte ens hela världen skulle kunna rymma alla de böcker som då skulle behöva skrivas.

[Johannes fokuserar bara på några få händelser från Jesu liv. Allra sist kommer kanske just därför en reflektion som vill påminna om att det finns mer att hämta i de andra evangelierna. Trots dessa fyra redogörelser, har bara en bråkdel av allt som Jesus gjorde blivit nedtecknat. Evangelieförfattarna beskriver bara drygt sextio enskilda dagar under Jesu offentliga tjänst. Dock kan vi vara trygga att allt som är nödvändigt att veta för att få den gemenskap med Jesus som öppnar vägen till Fadern finns nedtecknat.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἔστιν   δὲ   καὶ   ἄλλα   πολλὰ   ἃ   ἐποίησεν   ὁ   Ἰησοῦς   ἅτινα   ἐὰν   γράφηται   καθ᾽   ἕν,   οὐδ᾽   αὐτὸν   οἶμαι   τὸν   κόσμον   χωρῆσαι   τὰ   γραφόμενα   βιβλία.   ἀμήν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1510 Ἔστιν är There are V-PAI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G0243 ἄλλα ändå other things A-NPN
G4183 πολλὰ många, stor many A-NPN
G3739 vem that R-APN
G4160 ἐποίησεν göra did V-AAI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus, N-NSM-P
G3748 ἅτινα som, vilken which R-NPN
G1437 ἐὰν om, ifall if COND
G1125 γράφηται skriva they shall be written V-PPS-3S
G2596 καθ᾽ enligt, mot, i every PREP
G1520 ἕν, en one, A-ASN
G3761 οὐδ᾽ inte heller not even CONJ-N
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det itself P-ASM
G3633 οἶμαι anta, tänka I suppose V-PNI-1S
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2889 κόσμον värld world N-ASM
G5562 χωρῆσαι passera, gå igenom, ta emot to have space V-AAN
G3588 τὰ denna, denne for the T-APN
G1125 γραφόμενα skriva to be written V-PPP-APN
G0975 βιβλία. bok, brev, bokrulle books. N-APN
G0281 ἀμήν.¶ amen Amen INJ-HEB
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.