Johannesevangeliet 21:24

Det är den lärjungen [Johannes själv som skriver detta brev] som vittnar (lägger fram fakta och bevis) om allt detta och har skrivit ner det, och vi vet att hans vittnesbörd är sant.

[Johannes identifierar sig själv här. "Vi" kan syfta på de äldste i församlingen i Efesos där Johannes var den sista delen av sitt liv.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὗτός   ἐστιν   ὁ   μαθητὴς   ὁ   μαρτυρῶν   περὶ   τούτων   καὶ   καὶ   γράψας   ταῦτα,   καὶ   οἴδαμεν   ὅτι   ἀληθὴς   αὐτοῦ   ἡ   μαρτυρία   ἐστίν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 οὗτός detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de This D-NSM
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G3101 μαθητὴς lärjunge disciple N-NSM
G3588 denna, denne who T-NSM
G3140 μαρτυρῶν vittna is bearing witness V-PAP-NSM
G4012 περὶ omkring concerning PREP
G3778 τούτων detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these things, D-GPN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1125 γράψας skriva having written V-AAP-NSM
G3778 ταῦτα, detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these things, D-APN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1492 οἴδαμεν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta we know V-RAI-1P
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G0227 ἀληθὴς sann, sannfärdig true A-NSF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G3588 denna, denne the T-NSF
G3141 μαρτυρία vittnesmål, vittnesbörd testimony N-NSF
G1510 ἐστίν.¶ är is. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.