Johannesevangeliet 21:23

Därför spred sig ett rykte bland bröderna att den lärjungen inte skulle dö. Men Jesus hade inte sagt till Petrus att lärjungen inte skulle dö utan: "Om jag vill att han ska bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig?"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἐξῆλθεν   οὖν   οὗτος   ὁ   λόγος   εἰς   τοὺς   ἀδελφοὺς   ὅτι   ὁ   μαθητὴς   ἐκεῖνος   οὐκ   ἀποθνῄσκει·   οὐκ   εἶπεν   δὲ   αὐτῷ   ὁ   Ἰησοῦς   ὅτι   οὐκ   ἀποθνῄσκει,   ἀλλ᾽   ἐὰν   αὐτὸν   θέλω   μένειν   ἕως   ἔρχομαι,   τί   πρὸς   σέ;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1831 Ἐξῆλθεν gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut Went out V-2AAI-3S
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3778 οὗτος detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-NSM
G3588 denna, denne T-NSM
G3056 λόγος ord, tal saying N-NSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot among PREP
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G0080 ἀδελφοὺς bror, pl. bröder/syskon brothers, N-APM
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G3101 μαθητὴς lärjunge disciple N-NSM
G1565 ἐκεῖνος den that, D-NSM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G0599 ἀποθνῄσκει· dö, omkomma, vara död, döende dies. V-PAI-3S
G3756 οὐκ inte Not PRT-N
G2036 εἶπεν säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to him P-DSM
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G0599 ἀποθνῄσκει, dö, omkomma, vara död, döende he dies, V-PAI-3S
G0235 ἀλλ᾽ men but, CONJ
G1437 ἐὰν om, ifall If COND
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G2309 θέλω vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja I shall desire V-PAS-1S
G3306 μένειν stanna, bo, to remain V-PAN
G2193 ἕως till, förrän, until CONJ
G2064 ἔρχομαι, komma, gå I come, V-PNI-1S
G5101 τί vad, vilken, vem what [is it] I-NSN
G4314 πρὸς till to PREP
G4771 σέ; du, ni, er you? P-2AS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.